หลัง ๆ มาเริ่มใช้งาน GitHub Actions เยอะขึ้นแต่การแก้ไข pipeline และใช้งานไม่สะดวกเท่าไรรวมทั้งยังมี limit ของเวลาการ run อีกด้วยดังนั้นเพื่อลดปัญหาและข้อจำกัดลงไปจึงทำการ run GitHub Actions บน local ก่อนดีกว่าซึ่งเครื่องมือที่ใช้งานคือ Act

Read More…