หลังจากที่ .NET 5 ตัวเต็มถูกปล่อยออกมาแล้ว
สิ่งหนึ่งที่ตามมาคือ การเปลี่ยนชื่อ repository ของ .NET Docker Image
เนื่องจากชื่อเดิมเป็น .NET Core อย่างเดียว
แต่ architecture ใน .NET 5.0 เปลี่ยนแปลง จึงต้องเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
แน่นอนว่า กระทบกับการพัฒนาแน่นอน
ดังนั้นอย่าลืมไปเปลี่ยนกันนะ
และอีกอย่างแนะนำให้ใช้ tag 5.0 นะ อย่าใช้ tag latest