หลังจากที่ .NET 5 ตัวเต็มถูกปล่อยออกมาแล้วสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือ การเปลี่ยนชื่อ repository ของ .NET Docker Image เนื่องจากชื่อเดิมเป็น .NET Core อย่างเดียวแต่ architecture ใน .NET 5.0 เปลี่ยนแปลง จึงต้องเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นแน่นอนว่า กระทบกับการพัฒนาแน่นอนดังนั้นอย่าลืมไปเปลี่ยนกันนะและอีกอย่างแนะนำให้ใช้ tag 5.0 นะ อย่าใช้ tag latest

Read More…