จากหนังสือ Practical Site Reliability Engineering (SRE) มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ
ยกตัวอย่างเช่น

 • เป้าหมายของ SRE เป็นอย่างไร
 • Docker นั้นช่วยเปิดทางให้เข้าสู่โลกของ container ได้อย่างไร
 • ว่าด้วยเรื่องของการนำ DevOps และ Microservice มาให้ให้เกิดประโยชน์
 • แนวคิดของ Service Mesh ตลอดจนการนำมาใช้งาน
 • แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับเรื่องของ performance และ reliability ของระบบ
 • ว่าด้วยเรื่องของการจัดการ container จำนวนมาก ๆ ด้วย Kubernetes
 • เข้าใจขั้นตอนการพัฒนาระบบงานตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยการนำ container มาใช้งาน

ใน blog นี้ได้หยิบหัวข้อเรื่องของ Microservice API Gateway มาอธิบาย
เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจว่า
มันคืออะไร
ทำไมต้องนำมาใช้งาน
ถ้าไม่ใช้ได้ไหม
มาเริ่มกันเลย

API Gateway คืออะไร ?

เรียนได้ว่าเป็น Single Point of Contract ของ service จำนวนมากมายของเรา
ยิ่งในโลกของ Microservice จะมี service จำนวนมาก
ทำให้การเข้าถึง service เหล่านั้นน่าจะยาก
จึงน่าจะมีตัวกลางในการเข้าถึงดีกว่าไหม ?

โดยใน API Gateway นั้นจะมีความสามารถต่าง ๆ ดังนี้

 • ทำการ register และ publish service ต่าง ๆ
 • เป็นคนกลางในการจัดการ service ต่าง ๆ
 • เป็นตัว route ไปยัง service ต่าง ๆ
 • ทำการ verification ของ request ต่าง ๆ
 • ทำการกรองข้อมูล ก่อนที่จะส่งต่อไป
 • ทำการ authentication และ authorization แต่ละ request
 • ทำการ monitoring การทำงานของ service ต่าง ๆ

แสดงดังรูป

เมื่อระบบงานมีผู้ใช้งานจากหลาย ๆ ช่องทาง
เช่น Web, Mobile และ application เป็นต้น
สามารถเข้าใช้งานระบบเพียงที่เดียว
และจะทำให้ผู้สร้างและดูแลระบบสะดวกสบายขึ้น

ประโยชน์ของ API Gateway มีอะไรบ้าง ?

 • ซ่อนการเปลี่ยนแปลงของ service จากผู้ใช้งานภายนอก
 • จัดการเรื่องของ security ของ service ได้ง่ายขึ้น
 • เป็นตัวแปลง protocol การติดต่อสื่อสารระหว่าง service กับผู้ใช้งาน เช่นผู้ใช้งานติดต่อมายัง API Gateway ผ่าน HTTP จากนั้น API Gateway ก็ทำการติดต่อไปยัง service ผ่าน protocol อื่น ๆ ตามแต่ละ service ต่อไปได้
 • ลดความซับซ้อนของ Microservice ลง ทำให้แต่ละ service ไปเน้นที่ business เป็นหลัก

เมื่อมันมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสีย !!!

 • กลายเป็น Single Point of Failure ไปได้
 • ใครเป็นคนดูแลระบบนี้ ?
 • จำเป็นต้องมี infrastructure ที่ดี
 • อาจจะทำให้ business logic ไปอยู่ใน API Gateway มากเกินไป ทำให้เกิด vendor locked-in ได้ง่าย
 • เกิดความซับซ้อนขึ้นมาในอีกจุด และอาจจะทำให้เกิดปัญหาคอขวดได้

 

อีกเรื่องที่น่าสนใจคือ Security ใน API Gateway

ถ้าเราเพิ่งพามาก ๆ จำเป็นต้องมีรูปแบบที่ดี
เพื่อทำให้มั่นใจว่า service ของเราปลอดภัยทั้งการทำงานและข้อมูล

ยกตัวอย่างดังรูปแสดงเรื่องของ authentication และ authorization

คำถามที่น่าสนใจคือ
ทำไมระบบเราต้องมี API Gateway ด้วยละ ?