จากการมาลองใช้งาน Podman เล่น
พบว่ามี project ที่ชื่อว่า Podman compose
พัฒนาด้วยภาษา Python
อธิบายง่าย ๆ คือ Docker compose ที่ทำงานบน Podman นั่นเอง
ซึ่งเราสามารถนำไฟล์ docker compose มา run ได้เลย
แต่ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด มีแต่พื้นฐานเท่านั้น
แต่ก็ยังเป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกอย่างหนึ่งเช่นกัน

ก่อนอื่นทำการติดตั้งและ start Podman ก่อน
จากนั้นทำการติดตั้ง Podman compose
โดยติดตั้งผ่าน PIP ดังนี้

$pip3 install podman-compose

จากนั้นทำการเขียนไฟล์ YAML สำหรับอธิบาย service
สามารถใช้ชื่อว่า docker-compose.yml ได้เลย
หรือชื่ออื่น ๆ ก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น

  • ทำการ start container ของ NGINX

จากนั้นทำการ start ได้ดังนี้

เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้ว

ปล. Podman แนะนำให้ใช้ manefest file ของ K8s จะดีกว่านะ