เห็นเพื่อน ๆ แนะนำ Podman มานาน
วันนี้ว่าง ๆ เลยลองมาเล่นดูหน่อยว่าใช้งานกันอย่างไร
โดยที่ Podman เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการ image และ container
ตามมาตรฐาน Open Containers Initiative (OCI) นั่นเอง

การทำงานของ Podman นั้นเป็นแบบ standalone
ไม่ต้องมี background process สำหรับจัดการการทำงาน
ดังนั้นมาลองใช้งานแบบง่าย ๆ กันหน่อย

ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้งตาม OS กันเลย

จากนั้นทำการสร้างและ start Podman ดังนี้

ขั้นตอนที่ 2 ทำการสร้าง image จาก Containerfile

มีรูปแบบเดียวกับ Dockerfile นั่นเอง

ทำการสร้าง image ดังนี้

ขั้นตอนที่ 3 สร้าง container และทดสอบใช้งาน

ทดสอบการใช้งานผ่าน url = http://localhost:9999
เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งาน Podman แบบง่าย ๆ ได้แล้ว