ในที่สุดก็ถึงเวลานัดของ Java 13 
จาก blog ของ Oracle เรื่อง Java 13 นั้น
บอกว่า ทำการปิด issue ไป 2,126 ตัว โ
โดยมีผู้ร่วมแก้ไขจากบริษัทต่าง ๆ ดังนี้

ใน release นี้จะมี 5 feature

แต่มี feature ที่น่าสนใจสำหรับนักพัฒนา 2 ตัวแต่ยังอยู่ในสถานะ Preview คือ

  • JEP 354 :: Switch Expression มีมาตั้งแต่ Java 12 และยังอยู่ในสถานะ preview ต่อไป ซึ่งเคยเขียนการใช้งานไว้ที่ Blog:: Switch expression ใน Java 12
  • JEP 355 :: Text Blocks หรือการประกาศ string แบบ multiline นั่นเอง

มาดูตัวอย่างการใช้งาน JEP 355 :: Text Blocks

ใช้งานด้วย double quote 3 ตัวทั้งเปิดและปิด

ทำการ compile และ run ด้วยคำสั่ง

ยังไม่พอนะ String ยังมี method ใหม่เพิ่มเข้ามาอีกคือ

  • stripIndent() ทำการเอา indent หน้าบรรทัดแรกและสุดท้ายออกไป
  • translateEscapes() ทำการแปลงอักขระพิเศษใน string ให้อยู่ในรูปแบบของ string ปกติ
  • formatted(Object… args) ซึ่งทำงานเหมือนกับ format() นั่นเอง แต่ใช้ร่วมกับ text block ได้เลย

มาดูตัวอย่าง นี่มัน template ชัด ๆ

มาลองใช้งานกันดูนะ