ในที่สุดก็ถึงเวลานัดของ Java 13  จาก blog ของ Oracle เรื่อง Java 13 นั้นบอกว่า ทำการปิด issue ไป 2,126 ตัว โโดยมีผู้ร่วมแก้ไขจากบริษัทต่าง ๆ ดังนี้

Read More…