เห็นใน Dart community และใน GitHub issue ของ Dart
มีการพูดถึงการทำงานร่วมกันระหว่าง Dart กับ WebAssembly
ซึ่งดูแล้วมีความเป็นไปได้ และน่าจะให้คลอดออกมา
เนื่องจากตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทดลอง (ยังไม่ official)

หลังจากที่ติดตามมาได้นิดหน่อย

พบว่ามีแนวทาง 2 แนวทางคือ

  • การ compile จาก Dart มาเป็น WebAssembly
  • การเรียน WebAssembly จาก Dart ทำงานกับ Dart FFI

ซึ่งทั้งสองแนวทาง ก็มี implementation ออกมาให้ลองใช้งาน

ทั้ง Dart to Wasm Prototype
และ package wasm ที่ให้เรียกใช้งาน Wasm จาก Dart ได้เลย

เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการพัฒนา web application ที่น่าสนใจ
โดยการแปลงจากภาษาต่าง ๆ ไปยัง Wasm
ก็มี implementation หนึ่งคือ Wasmer