เมื่อ Dart 2.10 ออกมา อ่านว่า สองจุดสิบ สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงและชอบมาก ๆ คือ dart command นั่นเอง โดยเป้าหมายเพื่อให้ใช้ dart command เดียวจบเลย ทำให้ไม่ต้องไปใช้เครื่องมือหรือ command อื่น ๆ เช่น dartfmt, dartanalyzer เป็นต้น แน่นอนว่า เป็นแนวทางเดียวกับ flutter

Read More…