Tools Archive

ทำความรู้จักกับ match_only_text ใน Elasticsearch

ใน Elasticsearch 7.14 นั้นได้เพิ่ม field type ใหม่ขึ้นมาชื่อว่า match_only_textสร้างขึ้นมาเพื่อนำมาใช้เก็บข้อมูล log ต่าง ๆ โดยเฉพาะสามารถ query ได้เหมือนกับ type textเพียงแต่ไม่สนับสนุนการ sorting/scoringแต่ก็มีข้อจำกัดเช่นกัน ในการใช้บาง query เช่น span queryหรือใช้แล้วช้ากว่า type text เช่น phase และ interval queryในส่วนการ aggregation บางอย่าง ก็มีข้อจำกัด

Read More…

บันทึกปัญหาการใช้ Data structure ใน Redis

ปัญหาที่พบเจอสำหรับการจัดเก็บข้อมูลใน Redisนั่นก็คือ การเลือก data structure ที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานส่งผลให้การทำงานในแต่ละ operation สูงขึ้นส่งผลให้ Redis รับงานได้น้อยลงเนื่องจาก Redis ทำงานแบบ Single Thread นะ (แต่ก็ปรับปรุงมาเยอะ)ดังนั้นจึงกลับมาดูที่ต้นเหตุ รวมทั้งความรู้พื้นฐานกันหน่อย

Read More…

ทำความรู้จักกับ Twemproxy เพื่อการ scale Redis แบบง่าย ๆ

ปัญหาการ scale Redis บน Google Cloud Memorystore for Redisเนื่องจาก Redis ทำงานแบบ Single threadทำให้ถ้ามีการทำงานที่ช้า ๆ อาจจะส่งผลต่อการทำงานอื่น ๆ ได้แต่ละ scale ด้วยการขยายเครื่อง ก็ไม่การันตีว่าจะดีขึ้นหนึ่งในคำแนะนำคือ การใช้งาน Proxy มาช่วยโดยตัวที่น่าสนใจคือ Twemproxy ซึ่งพัฒนาจาก Twitterดังนั้นจึงมาลองทำความรู้จักกันหน่อย

Read More…

เมื่อใช้งาน Miro ใน Zoom ได้

สำหรับใครที่ใช้งาน Zoom ในการประชุมหรือคุยงานแบบ Remoteและใช้งาน Miro สำหรับการออกแบบ วางแผนจะพบปัญหาว่า ต้องสลับหน้าจอไปมาซึ่งทำให้การทำงานไม่ราบรื่นมากนักจากปัญหานี้ ทาง Zoom และ Miro จึงร่วมมือกันให้สามารถใช้งาน Miro ใน Zoom ได้เลย

Read More…

สวัสดี GitHub Copilot

GitHub Copilot (Technical preview) เป็นระบบที่น่าสนใจมาก ๆเป็นระบบที่ใช้งาน OpenAI Codex Model ที่สร้างโดย OpenAIโดยทำการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ของ code จาก GitHub ที่เป็น public repositoryซึ่งตอนนี้สนับสนุนภาษาต่าง ๆ ดังนี้ Python JavaScript TypeScript Ruby Go

Read More…

ว่าง ๆ มาทำ load testing ระบบกันก่อนขึ้นระบบไหม ?

ว่าง ๆ มาดูกันหน่อยว่าระบบ web application นั้นควรจะต้องมีการทำ performance testing บ้างยกตัวอย่างเช่น การทำงาน load testingเพื่อทำให้มั่นใจในระดับหนึ่งว่าระบบงานของเรานั้น น่าจะรองรับจำนวนผู้ใช้งานพร้อม ๆ กันเท่าไรจะได้ไม่ตายกลางอากาศ !!!

Read More…

สวัสดี Qodana

วันนี้เห็น VDO แนะนำ Qodana จาก JetBrains ใน Youtubeซึ่งเป็น static code analysis หรือ code quality monitoringซึ่งทำงานอยู่ในเครื่องมือของ JetBrains เลยยกตัวอย่างเช่น IntelliJ IDEA นั่นเองทำให้นักพัฒนาสามารถตรวจสอบปัญหาได้อย่างรวดเร็วโดยก่อนหน้านี้อาจจะใช้งาน SonarQube มาก่อน

Read More…

GitHub :: template สำหรับการสร้าง issue (beta version)

GitHub เพิ่งเปิดให้ public repository ใช้งาน template สำหรับการสร้าง issue ได้แล้วนั่นทำให้เราสามารถกำหนด template ในรูปแบบของ Markdownให้ใช้งานง่ายขึ้น รวมทั้งสามารถ custom ตามที่ต้องการได้ยกตัวอย่างเช่นการ custom form ของ issue ดังนี้

Read More…

ใช้งาน DynamoDB บน localhost เพื่อทดสอบ

เนื่องจากต้องพัฒนาระบบงานโดยใช้งาน DynamoDB ของ Amazonแต่การใช้งานอาจจะไม่สะดวกมากนักและอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นจึงเปลี่ยนมาใช้งานและทดสอบบน localhost ไปเลย

Read More…

VS Code 1.58 สนับสนุน Terminal in editor แล้ว

จาก release note ของ Vs code version 1.58 ที่ปล่อยออกมาเมื่อเดือนที่ผ่านมานั้นพบว่ามีความสามารถที่น่าสนใจ และ รบกวนการใช้งานยกตัวอย่างเช่น การใช้งาน Teminal ใน editor ได้เลยไม่ต้องไปสร้าง tab ในส่วนของ terminal อีกต่อไป

Read More…