การทดสอบระบบงานผ่าน Web browser นั้น
ส่วนใหญ่มักจะใช้งานผ่านเครื่องมือที่ชื่อว่า Selenium
ซึ่งมี library ในภาษาโปรแกรมต่าง ๆ มากมาย
แต่ปัญหาของ Selenium คือ 
เมื่อมีจำนวนของชุดการทดสอบเยอะ ๆ แล้ว
ทำให้การทดสอบช้า
การแก้ไขมักจะต้องเริ่มทำการทดสอบแบบ parallel
โดยทาง Selenium ก็มี project ชื่อว่า Selenium Grid 
ทำให้เราสามารถ scale การทดสอบผระบบด้วย Selenium ได้ดีขึ้น

คำถามคือ Zalenium สร้างมาทำไม เพื่อแก้ไขปัญหาอะไร ?

เป้าหมายของ Zalenium คือ

  • Scale Selenium Grid ได้ง่าย ให้สามารถเพิ่มจำนวน node ขึ้นลงได้ตามจำนวนการใช้งาน (Elastic scaling)
  • ทำงานใน Container ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน
  • ช่วยจัดการเรื่องของ driver version ในแต่ละ brower ให้เลย
  • ทำการบันทึกผลการทดสอบไว้ในรูปแบบ VDO (สบายมาก ๆ)
  • มี Live view ให้ของการทดสอบให้ดู
  • มี dashboard แสดงการทดสอบทั้งหมดไว้ให้ รวมทั้งมีเรื่องของ authentication ไว้ให้ด้วย

ด้วยความสามารถเหล่านี้
ทำให้เราสามารถติดตั้งและดูแล Selenium Grid
ใน environment ของเราเองได้ง่ายขึ้น

การใช้งานก็ไม่ยาก ถ้ามี Docker

จากนั้นก็เข้าใช้งานผ่าน url ดังนี้

จากนั้นก็ส่งการทดสอบไปยัง Selenium Hub
ก็สามารถใช้งานได้แล้ว  ผลการทำงานใน Dashboard ของ Zalenium เป็นดังนี้