เจอรูปนี้เกี่ยวข้องกับเรื่อง Technical Debt หรือหนี้ทางเทคนิค
ถ้าอ่านเจอเรื่องนี้แล้วไม่เข้าใจว่าคืออะไร
ให้ลองดูรูปน่าจะทำให้เขาใจง่ายขึ้น
เช่น ทำไมจะเพิ่มเรื่องนี้เข้าไป มันใช้เวลานานมาก ?
ส่วนใหญ่เป็นผลจากการกระทำก่อนหน้านั่นเอง !!