สำหรับใครที่ต้องออกแบบและจัดการ Open API หรือ Swagger แล้ว
ใน VS Code นั้นมี extension ชื่อว่า OpenAPI (Swagger) Editor
ให้ใช้งาน แน่นอนว่า ทำให้การทำงานง่ายและสะดวกขึ้น