มีงานในฝั่ง Frontend ที่ต้องเขียนนิดหน่อย
เลยไปเจอ Extension ใน VS Code
ที่เอามาช่วยเพิ่ม productivity ให้การพัฒนาดีขึ้น
ประกอบไปด้วย

Live Code จะทำการ reload browser เมื่อเราแก้ไขไฟล์

ส่วน Turbo Log Console นั้น
จะช่วยจัดการเกี่ยวกับ การเขียน log console นั่นเอง
ทั้งแนะนำ message ที่ดี
ทั้งการเพิ่มหรือลบ log console ออกไปให้
ซึ่งสะดวกดีมาก ๆ