บ่อยครั้งที่นักพัฒนาต้องจัดการข้อมูลในรูปแบบ JSON
เท่าที่เห้นบางคนเขียน code เพื่อ mapping ข้อมูลในแต่ละ field/property เอง
บางคนก็ใช้ผ่าน website เช่น JSON to xxx
บางคนก็ใช้งานผ่าน plugin ของ browser หรือ Editor/IDE

สำหรับคนที่ใช้ VS Code ก็มี extension ชื่อว่า Paste JSON as Code ให้
ชีวิตง่ายขึ้นมาก ๆ เพียงนำข้อมูล JSON มา
จากนั้นก็เลือกได้เลยว่า จะให้ generate เป็นภาษาโปรแกรมอะไร
ไม่ว่าจะเป็น

  • TypeScript
  • Python
  • Go
  • Ruby
  • C#
  • Java
  • Kotlin
  • Swift
  • Elm