พอดีเห็น Diagram สวย ๆ ซึ่งอยู๋บนพื้นฐานของ AWS diagram
จึงลองไปค้นหาว่าทำมาอย่างไร จากที่ไหน
ก็เลยไปเจอว่า เขาสร้างจาหห Cloudcraft

โดยสามารภใช้งานผ่าน web ได้เลย มี editor สำหรับการออกแบบง่าย ๆ
แต่อยู๋บนพื้นฐานของ AWS นะ
น่าจะช่วยลดเวลาในการสร้างเอกสารลงไปได้เยอะพอสมควร
ลองใช้กันดู