พอดีเห็น Diagram สวย ๆ ซึ่งอยู๋บนพื้นฐานของ AWS diagramจึงลองไปค้นหาว่าทำมาอย่างไร จากที่ไหนก็เลยไปเจอว่า เขาสร้างจาหห Cloudcraft

Read More…