หลังจากที่ Oracle JDK 17 ถูกปล่อยออกมา
ด้วย Oracle No-Fee Terms and Conditions License
นั่นคือใช้งานได้ฟรี ๆ ไม่สัยสนอีกแล้ว
ส่วนการ download ก็มี URL ตรง ๆ ให้ download ในแต่ละ OS ได้เลย
ซึ่งน่าจะทำให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น

  • https://download.oracle.com/java/17/archive/jdk-17_linux-x64_bin.tar.gz
  • https://download.oracle.com/java/17/archive/jdk-17.0.1_linux-x64_bin.tar.gz
  • https://download.oracle.com/java/17/archive/jdk-17.0.2_linux-x64_bin.tar.gz

ลองทำการ Download ดูครับ

อีกทั้งได้เตรียม Docker Image ไว้ให้ใช้งาน อยู่ที่ Oracle Container Registry อีกด้วย