หลังจากที่ Java 17 ปล่อยออกมานั้นก็กลายเป็น version ที่เป็น Long Term Support (LTS) ใหม่ แทน java 11ดังนั้นจึงกลายเป็น version ที่น่าจะต้องเตรียม migrate จาก Java 11 มายัง Java 17 กันได้แล้ว

Read More…