เรื่องเล่าสนุก ๆ เกี่ยวกับ
การนำแนวคิด Automation หรือ การทำงานแบบอัตโนมัติมาใช้งาน
ทั้ง process และ เครื่องมือต่าง ๆ
โดยแนวคิดนี้ มักจะบอกว่ามันมีประโยชน์ ต่าง ๆ ดังนี้

 • ลด หรือ ประหยัดเวลาในการทำงาน
 • ลดจำนวนคนทำงานลงไป
 • ลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดซ้ำ ๆ

แต่เมื่อองค์กรนำมาใช้ กลับเกิดปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

 • ปัญหาในการใช้เครื่องมือ automation ให้เข้ากับระบบปัจจุบัน ที่ซับซ้อนสุด ๆ … ทำไมไม่ปรับระบบเดิมก่อนนะ
 • ปัญหาจากการ configuration เครื่องมือไม่ถูกต้อง ทำให้ทำงานถูกบ้าง ไม่ถูกบ้าง ตรวจสอบเจอบ้าง ไม่เจอบ้าง แล้วก็บอกว่าเครื่องมือไม่ดี ทั้ง ๆ ที่ยังไม่รู็หรือเข้าใจมันอย่างดี
 • ปัญหาเรื่องของ dependency ของระบบที่เยอะมาก ๆ หนักกว่านั้น มีหลายทีมต้องดูแลแต่ละขั้นตอนในระบบ Automation ส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่อง ใครเป้นเจ้าของ ใครดูแลรับผิดชอบ หนั่งกว่านั้นขาดความรู้ความเข้าใจ บ่อยครั้งคนในองค์กรก็ไม่อยากเรียนรู้ ดังนั้น ก็จ้าง หรือ เปิดรับตำแหน่งใหม่มาดูแลเลย
 • ปัญหาจากขั้นตอนการทำงานมีทั้ง Automation และ Manual ร่วมกันอยู่ ทำให้เป็น Automation แบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ ผลที่ได้ก็ไม่ดีตามที่คาดหวัง
 • ปัญหาของการนำ Automation ไปปรับปรุงกระบวนการทำงานที่แย่ ๆ แล้วคิดว่า จะทำให้ดีขึ้น แต่ผลจริง ๆ คือ ถ้ากระบวนการเดิมมันยังแย่แล้ว เอา Automation มาใช้งานก็ไม่ได้ทำให้ดีขึ้นมากหรอกนะ ควรปรับปรุงก่อนนะ

มันดูแปลก ๆ ไหมนะ ?

ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือการตั้งคำถามก่อนเริ่ม เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน

ประกอบไปด้วย

 • จะ Automate อะไร เพื่ออะไร ทำไปทำไม ปัจจุบันเป็นอย่างไร
 • ในสิ่งที่จะทำ Automate มีใครที่เกี่ยวข้องบ้าง
 • ใครเป็นเจ้าของระบบ
 • skill ต่อเครื่องมือที่จะใช้ เป็นอย่างไร

ลองดูว่า การนำ Automation เป็นอย่างไรบ้าง ?