ใน Elasticsearch 8.6.0 นั้น ได้เพิ่ม index ชนิดใหม่ขึ้นมา
ชื่อว่า time_series ซึ่งอยู่ในสถานะ tech preview
เพื่อใช้สำหรับเก็บข้อมูลในลักษณะของ time series
โดยจะทำการเรียงลำดับตามเวลาของข้อมูลหรือ document ที่สร้างด้วย timestamp
และจะทำการแยกเก็บตาม index ย่อย ๆ (backing index) ให้เองแบบอัตโนมัติ

ผลที่ได้ตามมาจาก index ประเภทนี้คือ

  • ลดพื้นที่ในการจัดเก็บลงไป 20-40%
  • ช่วยทำให้จัดการข้อมูลง่ายขึ้น
  • ในการค้นหาจะ route ไปยัง index ที่จะเก็บให้อัตโนมัติ
  • การค้นหาและวิเคราะห์ (aggregation) จะเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แต่มีข้อดีย่อมมีข้อเสียนั่นคือ

  • ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลเข้าไปยัง backing index ดดยตรงไม่ได้
  • ไม่สามารถใช้ index operation เหล่านี้ได้ delete, clone, split และ shrink
  • สร้างมาสำหรับ append เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลแต่ละ document ได้ แต่สามารถใช้ update/delete by query ได้

เป็นอีกหนึ่ง feature ของ Elasticsearch ที่น่าสนใจ
สำหรับการเก็บข้อมูล time serie ทั้ง log และ metric เป็นต้น