หลังจากที่ทาง Elastic ปล่อย Elastic 8.0 ออกมา
แน่นอนว่าก็ update กันทั้ง stack ประกอบไปด้วย

  • Elasticsearch
  • Kibana
  • Beat
  • Logstash

โดยใน version นี้จะเน้นไปที่ performance ของการทำงาน
ลดการใช้ resource ทั้ง CPU, memory และ Dis ที่เก็บข้อมูล
รวมถึงความสามารถต่าง ๆ ที่มาใน Elasticsearch
และเพิ่มเติมคือเรื่องของ Machine Learning ที่อยู่ใน commercial version

ความสามารถใน Elasticsearch ที่เพิ่มหรือปรับปรุงเข้ามาในการค้นหา

ประกอบไปด้วย

  • Date histogram
  • Search aggregation
  • Page caching
  • Pre-filter search

อีกความสามารถที่เพิ่มเติมเข้ามาตั้งแต่ version 7 คือ Native vector search (Technical preview) ช่วยเรื่องของ relevance search ได้ดีและรวดเร็วขึ้น

โดยใน version 8 ได้ปรับปรุงและเติมเต็มการค้นหา
เพื่อเปิดโลกเข้าสู่ NLP (Natural Language Processing)

ทำการ Download มาใช้งานได้แล้ว Start with Elastic