ใน Elasticsearch 7.14 นั้นได้เพิ่ม field type ใหม่ขึ้นมา
ชื่อว่า match_only_text
สร้างขึ้นมาเพื่อนำมาใช้เก็บข้อมูล log ต่าง ๆ โดยเฉพาะ
สามารถ query ได้เหมือนกับ type text
เพียงแต่ไม่สนับสนุนการ sorting/scoring
แต่ก็มีข้อจำกัดเช่นกัน ในการใช้บาง query เช่น span query
หรือใช้แล้วช้ากว่า type text เช่น phase และ interval query
ในส่วนการ aggregation บางอย่าง ก็มีข้อจำกัด

match_only_text มีเป้าหมายเพื่อ

  • ลดเนื้อที่จัดเก็บข้อมูลใน Disk ลง นั่นคือการลกค่าใช้จ่าย
  • ลดการทำ indexing ซึ่งใช้ CPU เปลืองมาก ๆ และขนาดจอง index จะเล็กลง
  • ลดเวลาในการ query ลงไป เนื่องจากไม่ต้องคำนวณ score ที่มีขั้นตอนเยอะ แต่ไปใช้ timestamp มาจัดเรียงแทน (จากใหม่ไปเก่า)