ใน Elasticsearch 8 นั้น ถ้าใครลองทำการ download และมาติดตั้ง
จะพบว่ามีการ enable ระบบ security มาให้เลยโดย default
โดยในการ start ครั้งแรกแบบอัตโนมัติ

มีความสามารถดังนี้

  • ในไฟล์ $ES_HOME/config/elasticsearch.yml เพิ่ม config เรื่อง security มาให้เลย
  • ทำการสร้าง certificate และ key ให้ โดยอยู่ใน folder $ES_HOME/config/certs/
  • สร้าง Password สำหรับเข้าใช้งานด้วย user=elastic
  • สร้าง Enrollment token สำหรับการเข้าใช้งานผ่าน Kibana

ถ้าต้องการ re-generate password ของ user=elastic ใหม่

สามารถใช้คำสั่ง

$./bin/elasticsearch-reset-password -u elastic

สร้าง enrollment token ใหม่ ด้วยคำสั่ง

$./bin/elasticsearch-create-enrollment-token -s node

ส่วน config เกี่ยวกับ security ในไฟล์ $ES_HOME/config/elasticsearch.yml

เมื่อทำการ start Elasticsearch server ขึ้นมา

จะพบกับข้อมูล default เอาไว้ใช้งานดังนี้

ดังนั้นใครที่ใช้งาน Elasticsearch 8 แล้ว ก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับ