เพิ่งเห็นว่าตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม Docker Compose Watch นั้น ปล่อยตัวเต็มมาแล้ว
หลังจากที่เป็น experiment feature มาให้ลองใช้งาน
เป้าหมายเพื่อช่วยให้นักพัฒนามี productivity มากยิ่งขึ้น
สนใจในการพัฒนาและ coding เป็นหลัก
ไม่ต้องมาสนใจในการสร้าง image และ container ใหม่ทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลง
ดังนั้น Docker compose watch จะคอยตรวจสอบให้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลง จะทำการ reload หรือที่รู้จักกันคือ Hot reload
โดยไม่กระทบต่อ state ปัจจุบันนั่นเอง

ใช้งานผ่าน command ดังนี้

$docker compose watch

รวมทั้งมีชุดคำสั่งต่าง ๆ ออกมาเพิ่มเติมเช่น

  • docker image push –all-tags
  • docker system df -v
  • docker init สำหรับ ASP.NET

Reference Websites