ปัญหาที่มักเจอใน XCode สำหรับการเขียน iOS app ด้วยภาษา Swift คือ
รูปแบบการเขียน code ที่แตกต่างกัน ซึ่งมักจะแก้ไขด้วย
การพูดคุยและกำหนด rule ด้วยข้อตกลงหรือนำเครื่องมือมาใช้งาน
ยกตัวแย่างเช่น Swift Lint

แต่ปัญหาก็ยังตามมาอีกคือ รูปแบบของ indentation ของ code

แน่นอนว่า แตกต่างกันอีก
จะใช้ Format code แบบอัตโนมัติจาก  XCode ก็พึ่งไม่ค่อยได้
เลยมีโอกาสได้ลอง Swift Format
ผลออกมาใช้ได้เลย แถมใช้งานง่ายด้วย เนื่องจากมีทั้งแบบ

  • ผ่าน command line
  • ติดตั้ง extension ใน Xcode ได้เลย

การใช้งานก็ไม่ยาก เริ่มจากการติดตั้ง

$brew install swiftformat
$swiftformat --help

หรือทำการติดตั้ง extension ใน XCode ได้เลย

$brew cask install swiftformat-for-xcode

ใช้งานดังนี้

และไปที่ menu Editor -> SwiftFormat

เพียงเท่านี้ก็ใช้งานได้แล้ว ง่ายขึ้นเยอะเลย

Reference Websites