ก่อนนี้เคยอธิบายเรื่อง proposal ของ Structured Logging มาแล้ว
ซึ่งตอนนี้ได้เพิ่มเข้ามาใน Go 1.21 ที่จะออกมาในเดือนสิงหาคมนี้
ดังนั้นเรามาลองใช้งานกันหน่อย ซึ่งประกอบไปด้วย package ดังนี้

มาเริ่มกันเลย

ข้อมูล log message จะอยู่ในรูปแบบของ struct Record ประกอบไปด้วย


ใช้งานแบบ Text และ JSON

สามารถจัดการข้อมูลของ log ในรูปแบบ key-value ผ่าน attribute ได้เลย
รวมทั้งยังสามารถจัดกลุ่มของ log ได้เช่น
ต้องการ log ในรูปแบบนี้

สามารถเขียน code ด้วย slog ได้ดังนี้

ตัวอย่างของ log message ที่ได้ออกมา

Reference Websites