เพิ่งเห็นว่าใน Go มี proposal ที่น่าสนใจคือ Structured logging
ทำให้เราสามารถเขียน log ในรูปแบบที่มีโครงสร้างได้ง่ายขึ้น
รวมทั้งเลือกได้ด้วยว่าจะให้มีโครงสร้างในรูปแบบใด
เช่น text และ JSON เป็นต้น

ตัวอย่าง code

ทำให้เราไม่ต้องไปใช้ logging library อื่นอีกแล้ว ไหมนะ !!

เป้าหมายของ proposal ตัวนี้ ประกอบไปด้วย

  • ง่ายต่อการใช้งาน
  • มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูง ใช้งาน memory น้อย
  • สามารถ integrate กัับ runtime tracing ได้ด้วย ตรงนี้น่าสนใจมาก ๆ