คำถามที่น่าสนใจ สำหรับผู้เริ่มต้น programming ที่มักจะพบเจอประกอบไปด้วย

  • เริ่มอย่างไรดี
  • เริ่มด้วยภาษา program อะไรดี
  • สิ่งที่เลือกมันดีหรือไม่ มันยากหรือง่าย

แน่นอนว่า คำถามเหล่านี้ มักจะมีคำตอบที่หลากหลาย
ทั้งแบบทำตามได้ง่าย และ ยาก
ขึ้นอยู่กับพื้นฐาน ความพยายาม ความตั้งใจของแต่ละคน
รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ข้างอีกด้วย

การเรียนรู้มีทั้งการเรียนรู้ด้วยตัวเอง หรือ เรียนจากผู้อื่น

บางคนก็ลงเรียนผ่าน course online ที่มีอยู่อย่างมากมาย
หรืออ่านจาก tutorial หรือบทความต่าง ๆ บน internet
ซึ่งเริ่มได้แบบฟรี ๆ ไม่เสียเงิน
เสียเพียงเวลาที่ต้องลงไปกับมัน
แต่เรียนอย่างเดียวก็ได้รู้เท่านั้น
จำเป็นต้องลงมือทำกับงานจริง ๆ อีกด้วย
เพื่อให้ได้เห็นมุมมองอื่น ๆ ซึ่งมันคือการเก็บประสบการณ์

แต่ว่าไม่ใช่ต้อง programming เพียงอย่างเดียว

จำเป็นต้องเรียนรู้สำหรับการสร้างพื้นฐานด้วย
ทั้งเรื่องของวิธีการคิดที่มีระเบียบ
ทั้งเรื่องของ algorithm ต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการแก้ไขปัญหา
ทั้งเรื่องของการจัดการเวลาเป็นเรื่องจำเป็นมาก ๆ
พื้นฐานที่ดี จะทำให้คุณต่อยอดได้ง่ายขึ้นไปอีก

ต่อมาคำถาม เริ่มด้วยภาษา program อะไรดี

ตอบได้ยากมาก ๆ
เพราะว่า ตอนที่ผมเริ่มเรียนก็เรียนตามที่อาจารย์สอนก็เรียน ๆ ไป
ตามหลักสูตร หรือ ตามรายวิชานั้น ๆ
แต่ปัจจุบันมีให้เลือกเยอะมาก ๆ
เช่น Python, JavaScript, Go, Rust, Java, C# เป็นต้น
จะเลือกภาษาไหน อาจจะต้องตั้งเป้าหมายก่อน
ซึ่งไม่ใช่แค่ภาษา แต่ต้องคิดถึงว่า เราต้องการหรือแก้ไขปัญหาอะไร

เช่น อยากทำระบบการลงทะเบียนผ่าน web

ดังนั้นน่าจะต้องเริ่มที่เรื่องของ HTML + CSS + JavaScript ก่อนไหม
เพื่อสร้างระบบ web application เพื่อลงทะเบียนก่อน
จากนั้นค่อยมาดูว่า จะจัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนใน database อะไร
จะใช้ภาษาอะไรที่ เช่น Node.JS ไหม
นี่คือการตั้งเป้าหมายหรือปัญหา

เมื่อตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว
ก็ลงมือศึกษาในแต่ละส่วนเพื่อแก้ไขปัญหา
ยังไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ภาษา program ทั้งหมด
เรียนหรือศึกษาเท่าที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้ก่อน
มันน่าจะตอบโจทย์มากกว่า

ลองดูกันครับ
มันคือการแก้ไขปัญหา ดังนั้นตั้งปัญหาและเป้าหมายที่ต้องการก่อนเสมอ
จากนั้นลงมือทำแบบเป็นขั้นเป็นตอนไป
ไม่ใช่เพียงแค่การ copy and paste มาใช้เท่านั้น

ฝึกให้เยอะ คิดให้บ่อย ลงมือทำอย่างต่อเนื่อง
มีพื้นฐานที่ดี การต่อยอกหรือไปศึกษาเพิ่มเติมจะง่ายขึ้นอย่างมาก

ปล. ส่วนจะใช้เครื่องอะไร นั่นก็แล้วแต่กำลังที่มีเลยครับ