เห็นใน page ของ InfoQ ใน facebook 
ทำการ post รูป Possible Code Content จาก MonkeyUser.com
เป็นรูปอธิบายรูปแบบต่าง ๆ ของการพัฒนา software ยกตัวอย่างเช่น

  • TODO
  • Bug
  • Missing feature
  • Hidden feature
  • Duplication code
  • Complexity
  • Code from stackoverflow
  • Do not touch code

เลยเอามาเก็บไว้หน่อย

https://www.monkeyuser.com/2019/possible-code-contents/

ก็เลยไปดูเรื่องอื่น ๆ บ้าง ก็เจอรูปที่น่าสนใจดังนี้

เรื่องของ Architecture อันนี้ เจ็บมาก ๆ
ใครกำลังทำหรือสร้างแบบนี้อยู่บ้าง !!

https://www.monkeyuser.com/2018/architecture

เรื่องของ Code reuse !!

https://www.monkeyuser.com/2018/code-reuse

เรื่องของ Requirement vs Implementation !!!

https://www.monkeyuser.com/2016/requirements-vs-implementation

ว่าจะเรื่องของ Restrospective เอาผลที่ได้ไปไว้ไหนกัน ?
จะได้ปรับปรุงและแก้ไขไหมเนี่ย

https://www.monkeyuser.com/2018/agile-conspiracy

เรื่องของ HTTP Status code แบบเข้าใจง่าย ๆ

https://www.monkeyuser.com/2017/http-status-codes-community

การหา root cause ของปัญหา !!!

https://www.monkeyuser.com/2018/root-cause

Testing vs Production Environment !!

https://www.monkeyuser.com/2017/testing-vs-prod-env

เก็บไว้ใช้กันครับ คิดว่าน่าจะมีประโยชน์บ้าง