ใน Node 19.7.0 ที่ออกมาเป็น current version ของ NodeJS นั้น
มีความสามารถที่ยังอยู่ในขั้นทดลองที่น่าสนใจคือ
Single executable app นั่นคือ
เราสามารถสร้าง single binary ของระบบที่พัฒนาได้เลย
ทำให้ต่อไปในการ deploy ไม่ต้องติดตั้ง NodeJS อีกแล้ว
เป็นอีกหนึ่งความสามารถที่น่าสนใจ
มาลองใช้งานกันดูหน่อย

ขั้นตอนการใช้งานเป็นดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 สร้างระบบงานปกติ

โดยในตอนนี้ยังสนับสนุนเพียง CommonJS module เท่านั้น
ดังนั้นจึงเขียนได้แบบใช้ buildin ทั่วไป

ขั้นตอนที่ 2 ทำการ copy ตัว run ของ NodeJS เข้ามา

ขั้นตอนที่ 3 ทำการ build binary ออกมา ซึ่งแบ่งเป็น MacOS และ อื่น ๆ

ในการสร้าง single binary นั้น
จะทำการ inject พวกไฟล์และ dependency ต่าง ๆ เข้าไป
ด้วยเครื่องมือชื่อว่า postject

Feature นี้ไม่ใช่แนวคิดใหม่อะไร
เนื่องจากมีวิธีการอื่น ๆ ก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
ยกตัวอย่างเช่น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Initiative: Single Executable Application #43432