มีโอกาสได้แบ่งปันประสบการณ์ ของการเขียน program อีกครั้ง
จึงคิดว่า จะแบ่งปันเรื่องพื้นฐานดีกว่า (พอดีทำเป็นแต่เรื่องพื้นฐาน)
นั่นก็คือ การเขียน code ที่น่าจะดีขึ้นกว่าเดิม ไม่มากก็น้อย
ประกอบด้วยแนวคิดต่าง ๆ เหล่านี้
น่าจะพอมีประโยชน์บ้าง

เรื่องที่ 1 ในแต่ละ method พยายามเขียน code ให้ชิดซ้าย

นั่นคือลดการเขียน code ที่มี condition ซ้อนกันไปเรื่อย ๆ
หรือมี indentation ลึกเข้ามาเรื่อย ๆ
ทำให้แต่ละ method ทำงานไม่เยอะ
น่าจะทำให้อ่านเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น

เรื่องที่ 2 อย่าใช้ . เยอะ เช่น A.B.C ไปเรื่อย ๆ

แบบนี้จะมีปัญหาเยอะมาก ๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
นั่นคือ เพื่อให้ลดผลกระทบ
รวมทั้งเป็นการซ่อน implementation ที่ดี

เรื่องที่ 3 เรื่องการตั้งชื่อ ต้องสื่อสารให้ชัดเจน

แน่นอนว่า ชื่อหรือคำ ต้องสัมพันธ์กับ requirement หรือ business

เรื่องที่ 4 ขนาดของ file/class/method ต้องไม่เยอะ

อาจจะต้องกำหนดร่วมกัน เช่น
ถ้าเกิน 100 บรรทัด มันเริ่มมีปัญหาไหม ?

เรื่องที่ 5 ควรต้องใช้ fail fast หรือ early return ใน method

ในการเขียน code แต่ละ method นั้น
เพื่อแยกส่วนการทำงานระหว่าง
การทำงานหลัก และ การตรวจสอบ (validation) ออกจากกัน
แนะนำให้ทำการตรวจสอบสิ่งที่ไม่ตรงเงื่อนไขออกไปก่อน
สุดท้ายเหลือไว้เพียง การทำงานหลัก

เรื่องที่ 6 จำนวน instance variable ของแต่ละ class ต้องไม่เยอะ

ยกตัวอย่างเช่น ไม่เกิน 2-3 ตัว
เป้าหมายเพื่อลดจำนวนของ dependency ของ class นั้น ๆ ลงไป