วันนี้มีคำถามเกี่ยวกับการทดสอบ web application ด้วย Robotframework
ซึ่งใช้งานร่วมกับ Selenium2Library น่าสนใจดังนี้
โดย browser หลัก ๆ จะใช้งานผ่าน Google Chrome

  1. ไม่ต้องการให้แสดงคำว่า Chrome is being controlled by automated test software
  2. ไม่ต้องการให้แสดง popup ถามว่า Do you want Google Chrome to save your password ?
  3. มี Keyword สำหรับการขยายหน้าจอให้ใหญ่ ๆ แต่ก็ไม่ทำงาน !!
  4. มี warning เกี่ยวกับ GPU !!

ดังนั้นจึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

เมื่อเริ่มต้นทดสอบใน Google chrome
แสดงคำว่า Chrome is being controlled by automated test software
เป็นการบอกว่า ตอนนี้ถูกควบคุมด้วยเครื่องมือการทดสอบแบบอัตโนมัตินะ
โดยปกติจะแสดงดังนี้

ถ้ามีการ login เข้าระบบที่เป็น HTTPS ทาง Google Chrome ก็จะถามว่า
จะให้ทำการบันทึก username และ password ไว้ไหม
แสดงดังรูป

โดยปัญหาทั้ง 4 ข้อนี้แก้ไขด้วยการ แก้ไข Chrome Driver นิดหน่อย
ด้วยการแก้ไข Chrome option
เขียน code ได้ดังนี้

ปล. เขียนด้วยภาษา Python หรือ Java ง่ายกว่านะ