มาลองดูความสามารถใหม่ใน Google Chrome 97 (Dev channel) ที่ชื่อว่า Recorder
สามารถทำการ record การใช้งาน web นั้น ๆ ไว้
จากนั้นทำการ replay ได้
รวมทั้งสามารถกำหนดความเร็วของระบบ network ที่ใช้งานอีกด้วย
เพื่อวัดผลการทำงานว่าเป็นอย่างไร

สามารถเข้าไปเปิดใช้งานที่ DevTools -> More Tools ดังรูป

จากนั้นก็เริ่มใช้งานด้วยการสั่ง record ดังนี้

ทำการ record ได้ดังนี้

ทำการเลือกความเร็วของ network ได้

อีกทั้งสามารถทำการ replay และ วัดเรื่องของ web performance ได้ดังนี้

ยังไม่พอ ยังสามารถเพิ่ม assertion หรือ การตรวจสอบผลจาก action ต่าง ๆ ได้อีก

ลอง Download มาลองใช้งานกันดู
น่าจะมทีประโยชน์เยอะมาก ๆ สำหรับ web development