ทาง Postman เพิ่งประกาศปล่อย Postman บน web browser
ใน beta version ให้ใช้งาน โดยมีเป้าหมายเพื่อ

  • เข้าใช้งานได้ง่าย โดยไม่ต้องติดตั้ง program บนเครื่องผู้ใช้งาน
  • งานต่อการ link ต่าง ๆ ภายในทีม
  • การใช้งานบน browser จะมีข้อจำกัดเยอะ ดังนั้นถ้าต้องการส่ง request เยอะ ๆ ต้องติดตั้ง Postman Agent เพิ่มเติม
Tags: