คำถามเกี่ยวกับ Postman
ถ้าต้องการ merge collection ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ก่อนที่จะทำการ run collection ด้วย Postman หรือ newman
จะต้องทำอย่างไร ?

วิธีการแบบง่าย ๆ ที่ใช้งานคือ
ใช้งานผ่าน Postman combine collections

ยกตัวอย่างการใช้งาน

มี collection A, B และ C
ต้องการรวมกันเป็น collection All
ทำได้ดังนี้

$postman-combine-collections --name All \
  -f 'collections/*.postman_collection.json'  \
  -o All.collection.json

เพียงเท่านี้ก็ทำการรวม collection ได้แล้ว

หรืออาจจะใช้งาน Jackal postman tool ก็ได้เช่นกัน

Tags: