เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา PostgreSQL 15 ปล่อยออกมาแล้ว
โดยหลัก ๆ เป็นการปรับปรุง performance ของตัว database
เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานที่สูงขึ้น
รวมทั้งความสามารถที่ช่วยให้นักพัฒนาใช้งานได้ง่ายขึ้น

Feature ที่น่าสนใจ ประกอบไปด้วย

  • คำสั่ง MERGE ช่วยให้การ insert, update และ delete ข้อมูลง่ายขึ้น
  • ปรับปรุงในการบีบอัดข้อมูลของการ backup ทั้งฝั่ง server และ client
  • รูปแบบของ log เป็น JSON
  • ใช้ ICU collation เป็นค่า default
  • เรื่องของ logical partition ทำได้ทั้งระดับ row และ column

มีประโยคที่น่าสนใจด้วย

we can deliver to our users a database that is great for application development and safe for their critical data.”

Reference Websites