คำถามสำหรับ Android Developer
มีใครที่ยังจัดการ RESTful API เองบ้าง ?
เช่น

  • ยังเขียนการติดต่อไปยัง RESTful API ด้วย HTTPClient​ เอง?
  • ยังต้องมาเขียน code จัดการ Request/Response กันเอง ?
  • ยังเขียนการ mapping ไปมาระหว่าง JSON/XML กับ POJO class เอง ?
  • ยังเขียน AsyncTask ใช้เอง ?

ถ้าใครยังจัดการเรื่องนี้เองอยู่
ผมแนะนำให้ ลด ละ เลิก
แล้วหันมาใช้ Retrofit เถอะครับ
จะได้ไม่เป็นภาระแก่ใคร
รวมทั้งจะได้มีเวลาเพิ่มเพื่อพัฒนาในส่วนอื่นๆ

ตัวอย่างการใช้งาน HttpClient

ตัวอย่างการ mapping ข้อมูลจาก RESTful API ไปยัง POJO

ถ้ายังมี code เหล่านี้อยู่ใน Android app แล้ว !!

ผมแนะนำให้หยุดอยู่เพียงเท่านี้
จากนั้นช่วยเปลี่ยนไปใช้ Retrofit เถอะนะครับ
แล้วชีวิตในการพัฒนา app จะดีขึ้นมาก

ปล. ถ้าใครยังไม่เคยเขียนแบบ code ตัวอย่าง
แนะนำให้เขียนก่อนนะครับ เพื่อทำความเข้าใจกับมัน
จากนั้นก็ลบ code ทิ้งไปซะ

ถ้าถามว่ามีตัวอย่างการใช้งาน Retrofit ไหม ?
ตอบได้เลยว่ามากนะครับ
ยกตัวอย่างเช่น Google :: การใช้งาน Retrofit

ใช้เถอะครับ จะได้ไม่เป็นภาระให้ลูกหลานต่อไป