สำหรับคนที่ทำงานสาย data ไม่น่าจะพลาด
กับการใช้งาน library ชื่อว่า Pandas
ซึ่งช่วยให้การจัดการข้อมูลเป็นเรื่องที่ง่ายและรวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก
แถมมี community ที่แข็งแรงและ active อย่างมาก
อีกทั้งยังมีเครื่องมือแวดล้อมถูกสร้างขึ้นมามากมาย ไม่ว่าจะเป็น

  • SweetViz
  • Pandas profiling
  • Bamboolib

แต่มีอีกเครื่องมือหนึ่งที่น่าใช้มาก ๆ คือ PandasGUI

แสดงผลข้อมูล dataframe จาก Pandas
ออกมาในรูปแบบ GUI ซึ่งพัฒนาส่วน GUI ด้วย PyQt5
ทำให้เข้าใจการทำงานง่ายขึ้นอย่างมาก
ประกอบไปด้วย

  • การ plot ข้อมูล
  • การกรองข้อมูล
  • การดูค่าสตถิติต่าง ๆ
  • การแก้ไขข้อมูล
  • การ import ข้อมูลในรูปแบบ CSV แบบ drag&drop

ทำการติดตั้งผ่าน pip ได้เลย
$pip install pandasgui

ตัวอย่างการใช้งานง่าย ๆ เป็นดังนี้

ลองใช้งานกันดูครับ ของดีมาก ๆ