ทีม security ของ Google ได้ปล่อย project ชื่อว่า Open Source Insights ออกมา
เพื่อแสดง dependecy ของ library ในภาษาต่าง ๆ ออกมาเป็นภาพ
ช่วยทำให้เข้าใจการทำงานและความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น
รวมทั้งให้ง่ายต่อการแก้ไขเรื่อง security อีกด้วย

โดย project นี้สนับสนุน dependency จาก

  • NPM
  • Go
  • Maven
  • Cargo

ยกตัวอย่าง Echo จากภาษา Go

ดูในรูปแบบสวย ๆ

Reference Websites