ไปอ่าน code ของ project ที่พัฒนาด้วยภาษา JavaScript
ก็เลยเจอ code แปลก ๆ คือ การใช้ Numeric Separator
ทำให้สามารถใช้สัญลักษณ์ underscore ( _ )
เพื่อแยกตำแหน่งของตัวเลข ช่วยให้อ่านง่ายมากยิ่งขึ้น
ดังนี้