จากการแนะนำเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลใน Google
ตอนแรกคิดว่า ไม่น่าจะมีอะไรมาก
แต่พอแนะนำไป ๆ มา ๆ กลับเยอะพอสมควร
เลยทำการสรุปคำแนะนำแบบพื้นฐานไว้นิดหน่อย
น่าจะพอมีประโยชน์บ้างเล็กน้อย

เรื่องแรก เกี่ยวกับ keyword ที่ใช้ค้นหา

ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสุด ๆ ถ้าเลือก keyword ไม่ถูก
ค้นหาอย่างไรก็ไม่พบ หรือจะพบก็ใช้เวลานาน
ดังนั้น เรื่องนี้ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่สนใจ หรือ ค้นหา

เรื่องที่สอง การจัดการ keyword ที่ค้นหา

 • ใส่ double quote เข้าไป สำหรับคำ หรือ ประโยค ที่ต้องการค้นหาทั้งหมด หรือ required นั่นเอง เช่น “how to coding”
 • สามารถใช้ + สำหรับค้นหาคำที่ต้องการ เช่น how to coding+programming ต้องมีทั้งคำว่า coding และ programming
 • ใส่ – เข้าไปหน้าคำที่ไม่ต้องการ หรือ exclude word เข้าไปได้ เช่น -coding
 • ใส่ * หรือ widecard สำหรับคำหรือประโยคที่ขาดไป เช่น coding with *
 • ใส่ ~ สำหรับการค้นหาคำเหมือน หรือ synonym
 • ถ้าต้องการค้นหาหลาย ๆ เงื่อนไข สามารถใช้ OR และ AND ได้อีกด้วย
 • สำหรับตัวเลข เช่น ปี, ราคา สามารถกำหนดช่วงได้ด้วย เช่น 2019…2021 เป็นต้น
 • หรืออาจจะใช้ after:2000 หรือ before:2021 ได้อีกด้วย

เรื่องที่สาม สามารถใส่ operator ต่าง ๆ ได้อีก

 • filetype:pdf สำหรับค้นหาข้อมูลไฟล์ pdf แต่ไม่ได้ support ทุกชนิดนะ
 • site: <target site> ระบุ site ที่ต้องการค้นหา
 • cache: <target site> ระบุ site ที่ต้องการค้นหาจาก cache ของ Google
 • related: <target site> ระบุ site ที่ต้องการค้นหา
 • allintext: <คำ หรือ ประโยค> ค้นหาทุกคำหรือประโยค
 • define: <คำ> สำหรับดูความหมายของคำนั้น ๆ

เรื่องที่สี่ เป็น tip ง่าย ๆ

 • ต้องการแปลคำก็ใช้ translate coding to thai
 • ต้องการใช้ timer ก็ใช้ 30 min timer
 • ต้องการใช้ Stopwatch
 • หรือจะเป็นการดูค่าเงิน
 • หรือจะเป็น COVID-19 เป็นต้น

สามารถดูเพิ่มเติมได้จาก Google Advance Search ได้
น่าจะช่วยให้การค้นหาเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น