ข้อมูลจาก Technology Radar 28 นั้น มีหลายสิ่งที่น่าสนใจ
ทั้งเรื่องลอง AI tool ที่ได้รับความนิมยมสูงมาก ๆ
นั่นคือ ChatGPT, GitHub Copilot
จึงได้เกิดแนวคิด หรือ แนวปฏิบัติ ที่นำเอาไปประยุกต์ใช้งาน
ยิ่งในวงการพัฒนา Software นั้น ยิ่งมีความสำคัญมาก ๆ
เพื่อช่วยเพิ่ม productivity ต่าง ๆ ให้สูงขึ้น

ในเรื่องของ Quality นั้นไม่ใช้ optional
แต่มันคือควร build-in เข้าไปในการทำงานเสมอ
ยกตัวอย่างเช่น Applying continuous delivery significantly reduces effort, risk and costs of iterating on our ML solutions

รวมทั้งเรื่องของ CI/CD infrastructure as a service
เริ่มเข้ามาเป็นสิ่งที่มีหลักแล้ว
เพราะว่า การ setup เองภายในองค์กร อาจจะมีขั้นตอนที่เยอะ หรือ ช้ามาก ๆ
ดังนั้นเรื่องการใช้งาน CI/CD บน Cloud หรือ Platform ข้างนอก ก็น่าใช้งาน
แต่ต้องระวังเรื่องของ Security ด้วยเช่นกัน (Zero trust security for CI/CD)

พอพูดถึงเรื่อง Cloud แล้ว
เรื่องที่ตามมาก็คือ การคำนวณค่าใช้จ่าย ที่ต้องชัดเจน
เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระในอนาคต
ยกตัวอย่างเครื่องมือ เช่น InfraCost

ในฝั่งของ Data ก็มีชื่องแปลก ๆ ออกมา คือ Lakehouse Architecture !!

มันคือการรวมเอาความสามารถที่ดีของ Data Lake และ Data Warehouse เข้าด้วยกัน
นั่นคือเรื่องการ ระบบที่ scaleได้ง่าย และ performance ในการใช้งานนั่นเอง
ช่วยทำให้องค์กร สามารถจัดเก็บ และ วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
อยู่บน platform เดียวไปเลย

แต่ก็มีหลาย ๆ อย่างที่ให้หยุด หรือ ใช้อย่างระมัดระวัง

เช่น เรื่อง Lambda pinball
เป็นหนึ่งใน Serverless architecture ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
แต่พบว่าเริ่มก่อให้เกิดความซับซ้อนขึ้นมา
จากการใช้งานหรือออกแบบที่ผิดเป้าหมายของเครื่องมือ
แทนที่จะเป็นอิสระแก่กัน
กลับทำให้ผูกมัดกันมากขึ้น กลายเป็น distributed mololish แบบใหม่ขึ้นมา
เกิด boundary ของ service/component ที่ไม่ชัดเจน
หรือทำงานร่วมกันเยอะจนเกินไป
จะทดสอบกันอย่างไร
จะทำการ debug และ deploy อย่างไร
ดังนั้นควรต้องใช้งานอย่างระมัดระวัง

หรือในการวางแผนงาน ไม่ควรทำการวางแผนแบบ Full utilization

นั่นคือ ควรทำการเผื่อเวลาให้ทีมไว้ทำอย่างอื่นบ้าง
เพื่อรองรับงานที่เราไม่คาดฝัน เช่น production issue เป็นต้น
เพื่อช่วยให้เราเน้นที่คุณภาพมากขึ้น
เพื่อช่วยให้มีเวลาไปปรับปรุง หรือ แก้ไขของเดิมให้ดียิ่งขึ้น
ไม่ใช่ทำการอัดงานเข้ามามาก ๆ ในทุก ๆ รอบของการทำงาน