วันนี้เพิ่งเห็นว่า NodeJS ได้ปล่อย version 16.0.0 ออกมา
พร้อมกับ npm 7.10.0 ด้วยเช่นกัน
หลัก ๆ คือ การ upgrade ไปใช้ V8 9.0
รวมทั้งสนับสนุน Apple Silicon แล้ว ซึ่งแยกตัวติดตั้งออกมาจากปกติ

ทำการ upgrade และลองใช้งานกันดูสำหรับ current version นี้

$nvm install 16

Reference :: Node 16

Tags: