หลาย ๆ คนอาจจะเคยใช้งาน ngrok มาบ้างแล้ว
สำหรับการให้เครื่องอื่น ๆ เข้าถึงเครื่อง localhost ได้จาก public internet ได้
เหมาะกับการทดสอบระบบงานหลาย ๆ อย่าง
ซึ่งเราสามารถใช้งานใน VS Code ได้แล้ว
แน่นอนว่าต้องลง extension ชื่อว่า ngrok for VS Code เพิ่มนั้นเอง
ลองใช้กันดูครับ มันง่ายและสะดวกดี
VS Code เป็นให้ได้ทุกอย่างจริง ๆ