Screen Shot 2558-10-16 at 11.15.50 PM
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้พยายามอ่านหนังสือต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ Software Development
เนื่องจากต้องการปรับปรุง และ พัฒนาตัวเอง
ให้เป็น Software Developer ที่ดีขึ้น

ซึ่งหนังสือหลาย ๆ เล่มได้รับคำแนะนำ
มาจากพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ และ คนรู้จัก
ดังนั้น มาดูหน่อยว่ามีหนังสืออะไรบ้าง ?

หนังสือเหล่านี้
มีทั้งอ่านจบแล้ว อ่านยังไม่จบ
ยังไม่เริ่มอ่าน และ ยังไม่เข้าใจในหลาย ๆ เรื่อง
ประกอบไปด้วย

หนังสือที่อ่านจบแล้ว แต่ต้องทบทวนอยู่เสมอ

หนังสือที่อ่านยังไม่จบ หลาย ๆ หัวข้อยังไม่เข้าใจ

หนังสือที่คาดว่าจะอ่านในปี 2016

ทั้งหมดนี้ คือรายชื่อหนังสือที่ยังต้องอ่านต่อไป

หวังว่าในปี 2016 จะอ่านหนังสือเหล่านี้ให้จบ
และเข้าใจมันอย่างลึกซึ้ง
เพื่อนำมาปรับปรุง และ ประยุกต์ใช้งานต่อไป

แล้วคุณล่ะ อ่านหนังสืออะไรกันบ้าง ?
เพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็น Software Developer ที่ดีขึ้น