เพิ่งเห็นว่า Go in Action, Second Edition เพิ่งปล่อยออกมา
ในรูปแบบ MEAP แล้ว ซึ่งเป็นการปรับปรุงจาก edition แรก
โดยเน้นที่การนำไปใช้งาน real use case ต่าง ๆ
และ ปรับปรุงตามความสามารถใหม่ ๆ ของภาษา Go

จากที่อ่าน preview บท ที่เป็นเรื่องพื้นฐานของภาษา Go

  • การทำงานของ Go เช่น Memory management, Type system และ Go routine, channel
  • การสร้าง project ใช้งาน Go module แล้ว
  • ตัวอย่าง code พร้อมอธิบาย ให้เข้าใจเกี่ยวกับภาษา รวมทั้งพวก defer, error handling

คิดว่า น่าสนใจ ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นเลย
อีกทั้งยังมีเรื่องของ Testing, Generic และ Fuzzing อีกด้วย