อ่านหนังสือเกี่ยวกับ Kubernetes ก็ไปเจอหนังสือหลายเล่มที่น่าสนใจ
หนึ่งในนั้นคือ Kubernetes Patterns
โดยอธิบาย 5 ส่วน หลักของการจัดการ container ดังนี้

  • Foundation ว่าด้วยเรื่อง principle และ practice ในการสร้างและพัฒนาเกี่ยวกับ container
  • Behavioral แนวคิดและแนวทางในการจัดการ containerใ นรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการจัดการ platform เพื่อรองรับ
  • Structural ช่วยในการจัดการ containerใ น Pods ของ Kubernetes ว่าควรมีโครงสร้างอย่างไร
  • Configuration ว่าด้วยเรื่องของการ config dการจัดการภายในของ app ที่จะ run ใน Kubernetes cluster ได้อย่างเหมาะสม
  • Advance เป็นเรื่องของการ extend Kubernetes นั่นเอง เช่น การสร้าง operator เป็นต้น

ลอง download มาอ่านกันได้แบบฟรี ๆ