ใน NodeJS 20.4.0 ซึ่งเป็น current version นั้น
มี experiment feature ออกมาคือ MockTimers
มาช่วยในการทดสอบระบบงานให้เสถียรมากขึ้น และ คาดเดาได้
เมื่อต้องทำงานกับ setTimeout() และ setInterval()
โดยการจำลอง (mock) พฤติกรรมการทำงานให้เป้นไปตามที่ต้องการ
ทั้ง success และ failure case ต่าง ๆ ขึ้นมาได้
โดยไม่ต้องไปรอตามเวลาที่ต้องกำหนดจริง ๆ

ตัวอย่างการใช้งานเป็นดังนี้

ผลการทดสอบ

ลอง download หรือ update มาใช้งานกันดูครับ